مشخصات کلی انتخاب سنگ

مشخصات کلی انتخاب سنگ

مشخصات کلی انتخاب سنگ برای مصارف ساختمانی

سنگ در طبیعت به فراوانی یافت می شود.برخی از انواع آن دوام بسیار زیاد دارند.سنگ طبیعی در رنگ ها و مشخصات گوناگون وجود دارد و به همین دلیل در نقاط مختلف ساختمان به کار می رود.سنگ های مورد مصرف در کارهای بنایی باید دارای مشخصات زیر باشد:

مشخصات کلی انتخاب سنگ | سنگ خارا کاشان

بافت سنگ : سنگ باید ساختاری سالم داشته باشد یعنی:

-شیار،ترک و رگه های سست نداشه باشد (کرمو نباشد)

-بدون هر گونه خلل و فرج باشد.

-پوسیدگی نداشته باشد.

-یک دست (یک نواخت و همگن) باشد.

 

جذب آب : سنگ ساختمانی نباید زیاد آب جذب کند بنابراین نباید:

– در آب متلاشی و حل شود

– تمام یا قسمتی از آن نباید بیش از ۸۰% وزن خود آب بمکد.

پاکیزگی : سنگ ساختمانی نباید آلوده به مواد طبیعی و مصنوعی باشد.

پایداری در برابر عوامل محیطی: سنگ طبیعی باید شرایط فیزیکی و شیمیایی محیط را تحمل نماید لذا باید:

– در برابر باد،یخبندان،تغییرات دما و در صورت وجود جریان آب و همه عوامل فرسایش مقاومت کند.

– در برابر محیط های شیمیایی اسیدی و قلیایی و همچنین عمل هیدرولیز و اکیداسیون مقاومت کند.

 

پایداری مکانیکی

– تاب فشاری برای قطعات بابر نباید کمتر از ۱۵۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع باشد.

– در برابر سایش در مکان های پر رفت و آمد مقاوم باشد.

۶-خصوصیات اصلی عملیات ساختمانی با سنگ

این مبانی که ضامن ساخت بنا با کیفیت بهتر خواهند بود عبارتند از:

– مشخصات سنگ باید برابر مراتب مندرج در بخش قبل باشد.

– در هنگام بنایی باید سنگ را ابتدا مرطوب کرد و سپس از آن استفاده نمود .

– سنگ ها به صورت کله و راسته باید به نحوی روی هم قرار گیرند که قطعات به خوبیدر یکدیگر قفل بست شوند و نباید بندهای بین سنگ ها روی یکدیگر قرار گیرد.

– ملات در بین سنگ ها باید به نحوی قرار گیرد که مانع از تماس لبه های سنگ فوقانی و تحتانی با یکدیگر شود.

– قطعات سنگ چیده شده در رج اول باید بزرگتر از رج های فوقانی باشد.

– سنگ باید در جهت خواب و جهت اولیه و طبیعی آن قرار گیرد.به این ترتیب راستای نیروهای وارده بر روی هر قطعه از سنگ ساختمانی،باید عمود بر رگه یا خواب طبیعی آن باشد.این مساله در مورد سنگ های لایه لایه ازاهمیت ویژه ای برخوردار است.

– قطعه سنگ باید در محل مورد نظر به نحوی قرارداده شود که پس از تماس با ملات حرکت نکند.

– عملیات بنایی با سنگ در هوای زیر ۵ درجه سانتی گراد مجاز نیست و پس از عملیات ساختمانی باید به نحوه مطلوب آنها را در برابر ضربه و عوامل جوی حفظ نمود.

– بسته به نوع و مقاومت سنگ و شرایط اقلیمی و مصالح طرح باید بندکشی مناسب با دیوارهای سنگ انجام شود.

– برای نصب سنگ های پلاک قطعا باید قلاب های مناسب فلزی از آهن زنگ نزن و یا سایر فلزات مناسب مانند برنز جهت اتصال بهتر سنگ به ملات و یا به صورت نصب خشک پیش بینی شود.